Ana Sayfa
Araştırmalar
Sosyo-Kültürel Araştırmalar

Sosyo-Kültürel Araştırmalar

GELENEKTEN MODERNİTEYE SAKARYA’DA ESNAF KÜLTÜRÜNÜN DEĞİŞİMİ

Ahsen Meryem SALT. Danışman: Prof. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR. Mayıs, 2019

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNE TÜRKİYE'DEN GÖÇ EDEN İŞGÜCÜNÜN ANALİZİ: NEW JERSEY PATERSON BÖLGESİ ARAŞTIRMASI 

Recep UZUNALİOĞLU. Danışman: Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir. Nisan, 2019