Ana Sayfa
Yayınlar ve Raporlar

SEGE

“İLLERİN ve BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI” olarak adlandırılan ve kısaca SEGE olarak bilinen raporlar belli dönemlerde il ve ilçe ölçeğinde birçok değişken hesaba katılarak yapılan çalışmalardır. Bu çalışma kapsamında belli hesaplama yöntemleriyle il, ilçe ve bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri hesaplanır ve ilgili yerler sıralama işlemine tabi tutulur.

Geçmiş dönemlerde Devlet Planlama Teşkilatı’nın yapmış olduğu çalışmayı günümüzde T.C. Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı yürütmektedir. 1960’lı yıllardan itibaren yapılan bu araştırmalar bir yerin resmini daha net görme imkânı tanıyarak politika oluşturmada ve karar almada önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kısa analizde ise SAKARYA iline dair SEGE Raporlarının sonuçlarına yer verilerek yıllar içerisinde Sakarya’nın sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasındaki yerleri yakından incelenmiştir.  

Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) olarak bu analiz çalışmasıyla ilimizin zaman içerisindeki gelişimini ve diğer illere kıyasla sosyoekonomik konumunu özet biçimde sunmayı hedeflemekteyiz. Çalışmada 1969-2017 yılları arasında toplam dokuz defa yapılmış olan il SEGE araştırmalarının raporlarından yararlanılmıştır. Detaylı bilgiye ve SEGE raporlarına T.C. Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkündür.

Dr. İhsan KUTLU

Sakarya İli SEGE Analizine ulaşmak için: https://bit.ly/3zB2hdl

Sakarya İlçeler SEGE Analizine ulaşmak için: https://bit.ly/39UowR5