Ana Sayfa
Şehir Hafızası

Sakarya Şehir Hafızası

En güzel zamanımız ya hayalimizde geleceği kurduğumuz, ya hafızamızda maziye konduğumuz zamandır. A. Şinasi

Sakarya, doğal güzellikleri, tarihi eserleri, sanayisi ve jeopolitik konumu gibi birçok nedenle özel bir şehirdir. Bünyesinde çok farklı millet ve kültürden insanı uyumlu ve barış içinde taşır. Şehrin kültürü, farklılıklara verilen değer ve uyumlu birliktelikten doğmuştur.

Çok kültürlü yapıların en büyük tehdidi her hangi bir kültürün baskın gelerek diğerlerini benzeştirmesidir. Çoğu kez baskın kültürün temsilcileri bu durumu bir başarı olarak tanımlasa da gerçekte farklı kültürlerin yok olması büyük bir kayıptır. 

Şu an Sakarya Üniversitesi SESAM bünyesinde yürütülen "Sakarya Şehir Hafızası Projesi, resmi web sayfası sehirhafizasi.sakarya.edu.tr adresinden şehrimizi tanıtmaktadır. 

Sakarya Üniversitesi tarafından yürütülen projeye Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve SATSO destek vermektedir.

Sakarya Şehir Hafızası projesi faaliyetleri, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi içinde yer alan SESAM ofisi ile Merkez Kütüphanesi içinde yer alan ofiste yürütülmektedir. Çalışmalar gönüllülük esasına dayalıdır. Teknik işlerin çoğunu projeye gönül vermiş yetenekli öğrencilerimiz yapmaktadır. 

Sakarya Şehir Hafızası Projesine sizleri de gönüllü destek olmaya davet ediyoruz.

https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/