Ana Sayfa
Hakkımızda

Hakkımızda

Sakarya Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM), ekonomik, sosyal, kültürel, tarihi, idari, tarımsal, endüstriyel vb. alanlarda geniş perspektifte araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak, bunları kamuoyu ve ilgili kuruluşlara paylaşmak amacıyla kurulmuştur.

SESAM’ın çalışmaları 1965'te İstanbul Üniversitesi İktisat ve İçtimaiyat (Sosyoloji) Enstitüsü bünyesinde kurulan Sakarya Sosyal Araştırma Merkezi’ne (SSAM) dayanmaktadır. Merkez bünyesinde, Adapazarı tarihi, coğrafyası, şehirleşme, göç, çalışma hayatı ve sendikalar gibi sosyo-ekonomik düzeyde araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 1992’de Sakarya Üniversitesinin kurulması ile birlikte faaliyetleri Sakarya’dan yürütülmeye başlanmıştır.  2005’te Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) olarak adı değiştirilen merkez akademik inceleme alanını genişletirek halen aynı adla faaliyetine devam etmektedir.

Merkezde;

a) Bilimsel araştırma, inceleme ve uygulama yapamak ve bu tür çalışmalara teşvik etmek,                     

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller ve eğitim programları düzenlemek,

c) Çalışma alanı kapsamında kamu ve özel sektör kuruluşlarının karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek; rapor hazırlamak; danışmanlık hizmeti sunmak;  proje ve benzeri çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla akademik işbirlikleri geliştirmek,   

d) Çalışma alanı kapsamında eğitim  ve geliştirme  programları  düzenlemek, programları başarı ile tamamlayanlara sertifika vermek,

e) Çalışmaları ve faaliyetleri ile ilgili konularda yayın yapmak,

f) Çalışma alanı kapsamında araştırma ve uygulama yapacak Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarını teşvik etmek gibi çalışmalar yürütülmektedir.

SESAM; Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Özel alanlarda yürütülecek araştırmalar için çalışma grupları oluşturulur ve grup liderleri görevlendirilir. Grup liderleri Merkez Müdürüne bağlı olarak çalışır. 

2018 itibariyle SESAM, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerleşkesi içinde 2. Kat, 205 No'lu ofiste ve Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi içinde yer alan bölümde faaliyetlerini yürütmektedir.