Ana Sayfa
Sesam Gündemi

SESAM GÜNDEMİ

Sakarya ile İlgili Tezlerin Araştırılması

Araştırma sürecinin devam ettiği çalışmada Sakarya hakkında yazılmış olan lisansüstü çalışmalar incelemeye alındı. Buna göre tez başlığında “Sakarya” kelimesi geçen beş yüze yakın çalışma yayın yılı, araştırma türü, hazırlandığı kurum, anahtar kelimeleri, dizinleri, konuları gibi kategoriler altında derlenecek. Sonrasında bibliyometrik bir analiz olarak bilimsel bir makaleye dönüştürülmesi beklenen çalışmanın veri toplama aşaması tamamlanmış olup analiz süreci devam etmektedir. İlerleyen süreçte çalışmanın bilimsel makaleleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanmaktadır. (YAYINLANDI)

SEGE Raporlarına Göre Sakarya ve İlçeleri

İllerin ve ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamalarının yer aldığı SEGE Raporlarına göre Sakarya ilinin ve ilçelerinin performansı SESAM tarafından araştırma konusu edildi. Buna göre yıllar içerisinde Sakarya ilinin ve ilçelerinin hem Türkiye genelindeki sıralamaları hem de ilçelerin il içi sıralamaları raporlanacak.  İnceleme sayesinde Sakarya ve ilçelerinin sosyoekonomik gelişmişlik eğilimi net bir biçimde gözler önüne serilecek. (YAYINLANDI)

Sakarya Liselerinde Dijital Bağımlılık Araştırması

SESAM, Sakarya YEŞİLAY Şubesi iş birliğiyle Sakarya’daki liselerde okuyan öğrencilerin dijital bağımlılık durumunu araştırmaya hazırlanıyor. Çalışma tamamlandığında Sakarya’daki tüm lise öğrencilerine ulaşılmış olacak ve öğrencilerin dijital bağımlılık durumuyla ilgili fotoğrafı ortaya konulacaktır. Resmi izinlerin alınmasının ardından saha uygulamasına geçilmesi bekleniyor. Bu çalışmanın da bilimsel bir makaleye dönüştürülmesi hedefleniyor.

Haritalarla Sakarya

SESAM, Sakarya’yı tematik haritalarla okumaya hazırlanıyor. Taslak aşamasındaki projeye göre eğitim, sağlık, kültür, ticaret, ekonomi, turizm, nüfus, demografi, aile, sosyal yardımlar, altyapı imkanları gibi pek çok farklı kategoride ve alt kırılımlarda Sakarya ilinin ilçe ve mahalle düzeyinde haritalarının oluşturulması hedefleniyor. İlgili kurumlardan alınacak destek ve temin edilecek verilerle hazırlanması planlanan haritalar dinamik bir yapıda tasarlanacak ve SESAM ekibi güncel verilerle bu çalışmayı süreğen hale getirecektir. Verilerin temin edilebildiği konularda araştırmacılara yol gösterecek olan bu çalışma Sakarya ile ilgili karar alıcıların da işini kolaylaştıracaktır.

Sakarya’nın Sosyoekonomik Haritası

Haritalarla Sakarya çalışmasının bir boyutu olarak -gerekli verilere ulaşılabildiği durumda- Sakarya ili için sosyoekonomik gelişmişlik endeksinin oluşturulması ve buna göre mahalle/ilçe bazında sosyoekonomik gelişmişlik haritasının oluşturulması hedeflenmektedir.  

Üniversite Öğrencilerinin Algılayışında Sakarya

Yükseköğrenim Görülen Şehre Yönelik Algı Ölçeği’nin kullanılacağı çalışmada öğrencilerin Sakarya ilini algılayışı tespit edilecek. Öğrencilerin gözünden Sakarya’yla ilgili öne çıkan noktalar, iyileştirilmesi gereken hususlar, memnun olunan durumlar vb. konuların bu araştırmayla ortaya konması hedefleniyor.

İstatistiklerle Sakarya

Resmî kurumların yayınladığı istatistiksel bilgilerin derlenerek raporlanması. Yıl/Dönem sonunda kitaplaştırılması düşünülmektedir.

Akademide Sakarya

  1. YÖK-TEZ veritabanında bulunan SAKARYA konulu tezlerin yazarlarıyla video çekimi yapılarak SESAM TV Youtube kanalı için içerik üretilecek
  2. Aynı kişiler/danışmanları ile işbirliği yapılarak kendilerinden tanıtım yazıları hazırlamaları istenecek ve bu çalışmalar tematik olarak bir araya getirilerek editörlü kitaplar hazırlanacaktır.

Diğer Çalışmalar

Bu çalışmaların yanı sıra kent kimliği, şehir algısı, internet gündemi gibi konularda da çeşitli araştırmalar yapılması merkezimizin gündemindedir.