Ana Sayfa
Makaleler
Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir

PROF. DR. M. ÇAĞLAR ÖZDEMİR

Nobel Taltifli Ekonomi Ödülü Alan İktisatçılar ve Eserlerinin Sosyal Politika Akademik Alanı Açısından İncelenmesi 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1/Sayı 1/2019

İradi İşsizlik 
Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar II, 2018 

Türkiye'de Zaman Kullanımının Analizi

IV. Uluslararası Multidisipliner Çalışma Sempozyumu 27 Nisan 2018

Bütüncül Sosyal Politika Modeli 
Türk Düntası Araştırmaları Cilt 117, Sayı 230, Sayfa 27-44, Eylül-Ekim 2017

Sendikal Örgütlenmenin Kurumsallaşması: AFLCIO Enstitüsü Örgütlenme Tecübesi Çerçevesinde Türkiye için Örgütlenme Enstitüsü Model Önerisi  
14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 22-23 Ağustos 2016