COVID-19

Koronavirüs Salgını, “İdeolojiler Çağı”nı Geri Getirebilir Arş. Gör. Önur TÜRKYILMAZ (30.04.2020) 

Sakarya Sosyal Medyada ne Konuşuyor? Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim CEBECİ (21.04.2020) 

Türkiye'de COVID-19'la Mücadelede Alınan Kamu Maliyesi Tedbirlerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Hakan YAVUZ (20.04.2020)

COVID-19 (Corona)’un Küresel İşgücü Piyasalarına ve Topluma Muhtemel Etkileri Prof. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR (24.03.2020)