Ana Sayfa
Duyurular
Vergi Bilinci Artıyor

Vergi Bilinci Artıyor

Sakarya Üniversitesi SESAM çalışmaları kapsamında öğrencilerin vergi bilinci analizi yapıldı.

Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) araştırmaları kapsamında “Ön Lisans Öğrencilerinin Vergiye Bakışı ve Vergi Bilinç Düzeyi: Sakarya İli Örneği” çalışması tamamlandı.

Sakarya Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yavuz’un danışmanlığında Can İlker Karacan tarafından gerçekleştirilen araştırmada Sakarya ilinde öğrenim gören ön lisans öğrencilerinin vergi bilinci ve vergiye bakışları ele alındı.

Gelecekte potansiyel vergi mükellefi olan ön lisans öğrencilerinin vergi bilinç düzeylerinin belirlenmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yavuz, “Vergi bilinci, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından verginin önemini bilen toplum bireylerinin, vergi ile ilgili üzerine düşen ödevlerini yerine getirmedeki istekliliklerinin düzeyidir. Verginin doğru bir şekilde tanımlanması, devlet için önemini, amacını, gerekliliğini bilmenin yanı sıra bireylerin söz konusu vergileri ödemeye istekli olması, vergisini ödeyen ve ödemeyenlerin birbirlerine bakış açısı, toplum nezdindeki yeri, vergi bilincinin oluşmasını etkileyen faktörler bu kavramın ifade edilmesinde önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Vergi, kutsal bir kavram olarak algılanıyor”

Araştırmayı gerçekleştiren yüksek lisans öğrencisi Can İlker Karacan, anket çalışması üzerinden bir analiz yapıldığını söyleyerek, “Ankete 422 ön lisans öğrencisi katıldı. Çalışmada elde ettiğimiz bulguların sonuçları özetleyecek olursak ankete katılan öğrencilerinin büyük çoğunluğu vergiyi bir vatandaşlık görevi olarak gördüğünü, verginin zorunlu olarak ve karşılıksız yapılan bir ödeme olduğunu düşündüklerini söylememiz mümkündür. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan vergiyi doğru anladıkları ve vergiyi tanımından ziyade daha kutsal bir kavram olarak gördükleri anlaşılmaktadır” dedi.

“Vergi konusunda teorik bilgi eksik”

İkinci sınıf öğrencilerinin, birinci sınıf öğrencilerine kıyasla vergi bilinçlerinin daha yüksek olduğunu belirten Can İlker Karacan, “Öğrencilere eğitim hayatınız boyunca vergi hakkında bilgilenmenizi sağlayacak ders gördünüz mü sorusunu sorduk. Öğrencilerin yüze 60,7’si gibi önemli bir kısmı bu soruya hayır cevabını verdi. Öğrencilerin teorik anlamda vergi hakkında bir bilgi sahibi olmadıkları dikkat çekici bir bulgu. Aynı şekilde öğrenciler ödedikleri vergiler konusunda da yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir” şeklinde konuştu.

“Vergi ödeyenlerin dürüst ve zeki olduğu algısı var”

Çalışmada elde edilen sonuçlardan birinin de öğrencilerin yüze 90,7’sinin vergi ödeyenleri dürüst ve zeki olarak, yüzde 82,3’ünün de vergiyi ödemeyenleri kötü bir vatandaş, hırsız, kurnaz olarak tanımladıkları olduğunu açıklayan Karacan, öğrencilerin vergi ödemeye olumlu bakışlarının oldukça yüksek olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Karacan, “Vergi uyumunun sağlanması konusunda kabul gören görüşlerden biri de toplanan vergilerin nereye harcandığının ve topluma geri dönmesi mükelleflerince bilinmesidir. Öğrencilerinin bu konudaki görüşleri incelendiğinde, ödenen vergilerin topluma tekrardan bir hizmet olarak geri döndüğü yönünde olumlu düşünmektedirler” dedi.