Ana Sayfa
Duyurular
Yaşlı Nüfus Kendini Güvende Hissediyor

Yaşlı Nüfus Kendini Güvende Hissediyor

Sakarya Üniversitesi SESAM çalışmaları kapsamında yapılan araştırma, ailelerin koruyucu yaklaşımı dolayısıyla yaşlıların, kendilerini güvende hissettiklerini ortaya koydu.

Hem dünya da hem de ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmakta ve bu konuda yapılan araştırmalar da ön plana çıkmakta. Günümüzde yaşlıların birçok sosyal sorun yaşadığı, bunların başında da sosyal dışlanma riskinin geldiği söylenmekte.

Sakarya Üniversitesi SESAM çalışmaları kapsamında danışmanlığını Doç. Dr. Ekrem Erdoğan’ın yaptığı ve Burak Yarbuğ tarafından yürütülen, 2019 Eylül ayı itibariyle sonuçlanan araştırmaya göre Sakarya/Adapazarı ilçesinde yaşlılar kendilerini dışlanmış hissetmiyor.

Yaşlılık ile oluşan sosyal dışlanma sürecinin incelendiği bu çalışmada Adapazarı’nda yaşayan yaşlı nüfusun dışlanmaya maruz kalıp kalmadıkları sorusuna cevap aranıyor. Araştırmaya katılanların demografik dağılımlarına bakıldığında katılımcıların %71’i erkek; %29’u kadın, %37’si 60-65 yaş aralığında, %86’sı evli, %43’ü 2001-3000 TL arası aylık gelire sahip ve %89’u emekli olmakla beraber ’inin herhangi bir sosyal güvencesi bulunmuyor.

Aile bireyleri de yardım ediyor

Araştırmaya katılanların yüzde 90’ı maddi ve ekonomik kaynaklar konusunda kendilerini dışlanmış hissetmediğini belirtiyor.

Türkiye’de 2019 itibari ile açlık sınırı 2100 TL olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %95’inin aylık 2000 TL üzerinde gelir elde etmesi; kendilerini maddi ve ekonomik kaynak yetersizliğinden dolayı dışlanmış hissetmemelerinin en önemli nedeni olarak görülüyor.

Katılımcıların yine yüzde 90’ı yaşlılığından ötürü kamu ve özel hizmetlere erişim konusunda kendilerini dışlanmış hissetmiyor. Belediyenin ve özel kuruluşların hizmetinden haberdar olduklarını dile getirmiş ve bu hizmetlere bizzat kendileri ya da aile bireylerinin yardımıyla katılım sağlayabildiğini belirtiyor.

Etnik köken dışlanma nedeni değil

Öte yandan, katılımcıların tamamı etnik kökeni ve dini inancı yüzünden kendilerini sosyal kaynaklara katılım noktasında dışlanmış hissetmediklerini dile getiriyor.

Aileleriyle vakit geçiriyorlar

Sakarya Üniversitesi SESAM kapsamında yapılan çalışmada araştırmatılımcıların yüzde 95’i örgütsel ve sosyal katılım açısından da kendilerini dışlanmış hissetmiyor. Büyük bir bölümü herhangi bir toplum kuruluşuna üye olmayan katılımcılar, zamanlarını genellikle aileleriyle geçirdiklerini ve bu yüzden herhangi bir oluşuma üye olmayı düşünmediklerini belirtiyor.

Yine aynı şekilde katılımcılar kendilerini teknolojiyi kullanamadıklarından ötürü dışlanmış hissetmediklerini çünkü bu konu hakkında aile üyelerinden destek aldıklarını söylüyor.

Ulaşım hizmetlerinin gelişmesini istiyorlar

Yapılan araştırmada katılımcıların ulaşım konusundaki görüşleri ise çeşitlilik gösteriyor. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların yarısı ulaşım konusunda bir sorun yaşamadıklarını söylerken diğer yarısı ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Gelişim istenen konuların başında ise şoförlerin eğitilmesi geliyor.