Ana Sayfa
Duyurular
Sakarya İhracatta Yedinci Sırada

Sakarya İhracatta Yedinci Sırada

Sakarya Üniversitesi SESAM tarafından yapılan araştırmaya göre Sakarya, Türkiye genelinde ihracat yapan yedinci il.

Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) tarafından açıklanan 2016-2017 raporuna göre Sakarya, sadece ihracatta değil, Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri arasında yer alan reel sektör üretim gücü, tarımsal üretim değerleri, marka başvuru sayıları ve toplam sermaye alanında da Türkiye ortalamasının üzerinde oranlara sahip.

İhracat ,14 arttı

SESAM raporuna göre 2016’da Sakarya, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 1,79’unu, 2017’de ise yüzde 3,34’ünü gerçekleştirdi. 2017 ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 10,14 artış gösteren Sakarya, ihracat alanındaki bu gelişmeler sayesinde sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükselterek Türkiye’de ihracat sıralamasında 7. il oldu.

Marka başvuru sayısı da yükseldi

Bireylerin verimliliğini ve yeniliklere açık olduğunu gösteren 100 bin kişiye düşen marka başvuru sayısı ve patent başvurusu sayısında da artış gözlemlendi. 2016’da  yüzde 14,02 olan oran, 2017’de yüzde14,34’e yükseldi. Bu oran da Türkiye ortalamasının üzerinde seyretti.

Yine aynı şekilde tarımsal üretim değeri göstergeleri de Türkiye genelinden yüksek bir orana sahip.

Yeni kurulan şirket sermayeleri göstergelerinde Sakarya etkisi

Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi araştırmasında Sakarya’da, illerin geleceğe yönelik potansiyel göstergesi olarak da görülen yeni kurulan şirketlerin toplam sermayesinin Türkiye içindeki payı 2016’da yüzde 0,43, 2017 yılında ise yüzde 1,04 olarak gerçekleşti. Ancak SESAM’dan alınan bilgiye göre 2018-2019 döneminin, önceki dönemlere göre zorlu olduğu öngörülmektedir.

 

Fotoğraflar