Ana Sayfa
Hakkımızda

Hakkımızda

Sakarya Üniversitesi, Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM), Sakarya ilini ve çevresini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren, ekonomik, ticari, sosyal, tarihi, idari, kültürel, tarımsal ve endüstriyel alanlarda araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak ve bunları ilgili kuruluşlara aktarmak amacıyla kurulmuştur.

SESAM çalışmaları ilk olarak 1965'te İstanbul Üniversitesi İktisat ve İçtimaiyat (Sosyoloji) Enstitüsü bünyesinde kurulan Sakarya Sosyal Araştırma Merkezi (SSAM) adıyla başlatılmıştır. Merkez bünyesinde, Adapazarı tarihi, coğrafyası, şehirleşme ve göç, çalışma hayatı ve sendikalar gibi sosyo-ekonomik düzeyde araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 

2005'ten beri  Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) adı altında faaliyetlerini yürütmektedir.

Merkezde;

a) Bilimsel araştırma, inceleme ve uygulama yapamak ve bu tür çalışmalara teşvik etmek                     

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller ve eğitim programları düzenlemek

c) Merkezin çalışma alanı kapsamında kamu ve özel sektör kuruluşlarının karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek; rapor hazırlamak; danışmanlık hizmeti sunmak;  proje ve benzeri çalışmaları yürütmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla akademik işbirlikleri geliştirmek   

d) Çalışma alanı ile ilgili konular  üzerinde  eğitim  ve geliştirme  programları  düzenlemek ve programları başarı ile tamamlayanlara sertifika vermek

e) Çalışmaları ve faaliyetleri ile ilgili konularda yayın yapmak

f) Merkezin ilgi alanında araştırma ve uygulama yapacak Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarını teşvik etmek gibi çalışmaları yürütülmektedir.

SESAM; Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Özel alanlarda yürütülecek araştırmalar için çalışma grupları oluşturulur ve grup liderleri görevlendirilir. Grup liderleri Merkez Müdürüne bağlı olarak çalışır. 

2018 itibariyle SESAM, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerleşkesi içinde 2. Kat, 205 No'lu odada ve Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi içinde yer alan bölümde faaliyetlerini yürütmektedir.  

SESAM, Şehir Hafızası Projesine ulaşmak için  http://www.sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/