Ana Sayfa
Akademik Makaleler
Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir

PROF. DR. M. ÇAĞLAR ÖZDEMİR

İradi İşsizlik 
Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar II, 2018 

Sendikal Örgütlenmenin Kurumsallaşması: AFLCIO Enstitüsü Örgütlenme Tecübesi Çerçevesinde Türkiye için Örgütlenme Enstitüsü Model Önerisi  
14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 22-23 Ağustos 2016

Nobel Taltifli Ekonomi Ödülü Alan İktisatçılar ve Eserlerinin Sosyal Politika Ekonomik Alanı Açısından İncelenmesi 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1/Sayı 1/2019

Bütüncül Sosyal Politika Modeli 
Türk Düntası Araştırmaları Cilt 117, Sayı 230, Sayfa 27-44, Eylül-Ekim 2017

Türkiye'de Zaman Kullanımının Analizi