Ana Sayfa
Tezler

SESAM Destekli Tezler

AKARYAKIT ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDEKİ OLASI DEĞİŞİKLİKLERİN OTOMOBİL KULLANICILARININ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ

Neslihan ÇALIŞKAN. Danışman: Doç. Dr. Hakan YAVUZ. Ocak, 2020

 

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN VERGİYE BAKIŞI VE VERGİ BİLİNÇ DÜZEYİ: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ

Can İlker KARACAN. Danışman: Doç. Dr. Hakan YAVUZ. Eylül, 2019

 

 

GELENEKTEN MODERNİTEYE SAKARYA’DA ESNAF KÜLTÜRÜNÜN DEĞİŞİMİ

Ahsen Meryem SALT. Danışman: Prof. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR. Mayıs, 2019

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNE TÜRKİYE'DEN GÖÇ EDEN İŞGÜCÜNÜN ANALİZİ: NEW JERSEY PATERSON BÖLGESİ ARAŞTIRMASI 

Recep UZUNALİOĞLU. Danışman: Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir. Nisan, 2019