Home Page
Articles
Doç. Dr. Hakan Yavuz

Doç. Dr. Hakan YAVUZ

Emlak Sahiplerinin Emlak Vergisine Bakışı: Sakarya Örneği Maliye Araştırmaları-2, Ekin Yayınları, 2018, sayfa: 23-36.

Otomobil Alımında Özel Tüketim Vergisinin Etkisi ve ÖTV Bilinci IJOESS, Year 8, Vol. 8, Issue 26 - Mart 2017