Projects

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇOK BOYUTLU YOKSULLUĞU ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ" 119K568

Kurum: TÜBİTAK, Yürütücü: Prof. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR, Yürürlük: 15/12/2020 - 15/02/2021

 

"GEÇİCİ GENÇ İSTİHDAMINDA KAYIT DIŞILIĞIN ÖNLENMESİ PROJESİ"

Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Yürütücü: Prof. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR, Yürürlük: 05/09/2019 - 05/09/2020

 

"TRB2 İŞGÜCÜ PİYASASI İLE MESLEKİ EĞİTİM UYUMLAŞTIRILMASI PROJESİ" (TRB2-İPMUP)

Kurum: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Yürütücüler: Prof. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Volkan IŞIK, Yürürlük: 05/09/2019 - 05/09/2020